Facebook

Campingregels

1. Aankomende gasten parkeren voor de receptie (max. 30 min.) en melden zich bij de bedrijfsleiding, die bepaalt of zij als kampeerder worden toegelaten. Terreingesteldheid, bezettingsgraad, de indruk of men past bij de aanwezige gasten enz. zijn gehanteerde criteria. Honden zijn niet toegestaan. Uw aanwezigheid op Camping Hindeloopen – en alles wat daaruit voortvloeit – is op eigen risico. Voor vermissing en/of beschadiging van uw eigendommen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
2. Uw kampeermiddel (caravan/camper) dient met een afvalwaterslang op de riolering te worden aangesloten, zodat het afvalwater op een correcte en milieuvriendelijke wijze wordt afgevoerd. Tentkampeerders gieten hun afvalwater in de beige put op de plaats.
3. Bezoekers/logés parkeren hun vervoermiddel op de parkeerplaats voor de receptie (max. 30 min.) en melden zich direct bij de bedrijfsleiding, die bepaalt of zij als bezoeker/logé worden toegelaten. Het kampeerterrein is niet openbaar toegankelijk. Ook voor bezoekers/logés geldt een verbod voor het meebrengen van honden.
4. Betaling geschiedt vooraf en/of bij aankomst, zonder restitutie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Op het kampeerterrein zijn de regels, aanduidingen enz. van de wegenverkeerswet van toepassing. Motorfietsen en bromfietsen/scooters met teveel lawaai worden niet toegelaten. Rij langzaam, dus stapvoets.
6. Het produceren van lawaai en/of luidruchtig samenzijn is ten allen tijde verboden. Muziek is alleen bij het eigen kampeermiddel toegestaan en anderen mogen niet gedwongen zijn mee te luisteren. Vanaf zonsondergang is de aanwezigheid op speelplaatsen en sportterreinen – mede i.v.m. de veiligheid – niet toegestaan. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur geldt nachtrust. Muziek dient dan uitgeschakeld te zijn, samenzijn mag niemand belasten en gemotoriseerd verkeer op het kampeerterrein is dan absoluut verboden.
7. Auto’s parkeert u op uw eigen plaats of op de aangegeven parkeerplaatsen op de plattegrond en niet op een vrije standplaats of op de standplaats van een ander. (Boot)trailers en/of aanhangers parkeert u op uw eigen plaats of tegen betaling op een door de bedrijfsleiding aangegeven (parkeer)plaats.
8. Het water op uw plaats is drinkwater en derhalve niet bedoeld voor het wassen van auto’s, caravans e.d., het besproeien van tuintjes, vullen van zwembaden e.d.
9. Telefoonnummers van receptie, artsen, tandartsen, politie, nooddiensten enz. vindt u achter het raam van de receptie en in de Camping Hindeloopen App. Stel in geval van nood eerst ons – telefonisch of via bel 1 of 2 naast de deur van de receptie – op de hoogte, zodat wij hulp kunnen bieden en hulpdiensten naar de juiste plaats kunnen begeleiden.
10. Balspelen tussen caravans of tenten zijn niet toegestaan. Gebruik de hiervoor ingerichte sportvelden.
11. Alle op ons terrein aanwezige personen dienen zich op verzoek onmiddellijk te identificeren en worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende regels. Degene die de plaats geboekt heeft is tevens mede verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar gezins/groepsleden, bezoekers, logés enz. Een ieder dient de aanwijzingen van de bedrijfsleiding en/of haar vertegenwoordiger(s) terstond op te volgen.
12. Bij vertrek dient de plaats netjes te worden opgeruimd. Uw afval (huishoudelijk) deponeert u in de containers in het depot nabij de kinderboerderij. De verschillende containers zijn voor glas, blik, metaal, papier, restafval enz. (let op het opschrift). Al het andere neemt u meer naar huis.
Tot slot: de bedrijfsleiding let op de naleving van de gestelde regels. Niet naleving hiervan kan, zonder restitutie van de betaalde verblijfskosten, verwijdering van ons terrein tot gevolg hebben. De bedrijfsleiding is gemachtigd op de gestelde regels uitzonderingen, aanvullingen, e.d. te maken en extra kosten in rekening te brengen, wanneer naar haar mening de situatie dat vereist.

Gratis magazine

Bekijk hier ons gratis Camping Hindeloopen Vakantiemagazine met heel veel leuke informatie over de camping en de omgeving!

Bekijken